Groot onderzoek - Jouw stem telt!

Wij willen heel graag weten hoe jij de zorg en dienstverlening bij de ELZEN Kliniek ervaart. Daarom laten we jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren. Onafhankelijk onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek voert dit voor ons uit. Het bureau zorgt ervoor dat de gegevens vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt.

Hoe werkt het? Stel dat jij wel zou willen meewerken en je wordt geselecteerd voor deelname, dan krijg je een vragenlijst via e-mail. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem en heeft geen gevolgen voor jouw behandelingen. Uiteraard zorgen wij voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. 

Bosgra Onderzoek

Door het transparant maken van de kwaliteit van zorg levert Bosgra Onderzoek een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van zorginstellingen. Bosgra Onderzoek doet dit voor klinieken, ggz-instellingen en ziekenhuizen. Het bureau werkt samen met onder andere ZKN (de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland), Zorgverzekeraars Nederland, ZorgkaartNederland.nl, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorginstituut Nederland.

Benieuwd naar uw eigen persoonlijke plan?