Klachtenprocedure

Wat is een klacht en hoe werkt het

De Elzen Kliniek hecht sterk aan een goede relatie met haar cliënten en het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij hopen dat u ons dat laat weten en ons de kans geeft om samen met u een oplossing te zoeken.

Wat is een klacht?

Wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening van de EIzen Kliniek in zijn algemeenheid, de handelswijze van individuele medewerker, een specifieke behandeling van de Elzen Kliniek, kunt u een klacht indienen bij de Elzen Kliniek.

Hoe werkt het?

Stap 1

  • Meldt de klacht aan de betrokken medewerker.
  • Dat kan via e-mail, per brief of mondeling.
  • De medewerker zoekt samen met u een passende oplossing.
  • Bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Volg dan stap 2.

Stap 2

  • U dient uw klacht schriftelijk in bij de directie van de Elzen Kliniek via email: info@elzenkliniek.nl of via de post: Elzen Kliniek, Cattenhagestraat 6, 1411 CT, NAARDEN.
  • Binnen vijf werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  • De klachtenfunctionaris van de Elzen Kliniek neemt uiterlijk 4 weken nadat de klacht is ontvangen, contact met u op.
  • Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek.
  • De klachtenfunctionaris zal samen met u zoeken naar een geschikte oplossing voor alle partijen.
  • Bent U niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Volg dan stap 3. 

Stap 3
Wanneer de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil. Overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, is de Elzen Kliniek aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Zij kunnen u als onafhankelijke en onpartijdige commissie helpen. De contactgegevens zijn:

Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
Zilverstraat 69, 2718 RP
Postbus 340, 2700 AH
ZOETERMEER
Tel +31 (0)70 -317 79 80
e-mail: info@zkn.nl
Website: www.zkn.nl/geschillen

Ook kunt u zich wenden tot de branchevereniging:
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:
Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG).
Albrechtlaan 17
1404 AJ Bussum
email: contact@nvcg.nl
www.nvcg.nl