Schokkend: 50 procent van de cosmetisch artsen zou een zestienjarige behandelen


Afgelopen zaterdag kwam tv-programma Kassa met een schokkend item. Van de artsen die zichzelf ‘cosmetisch arts’ noemen bleek de helft bereid om lipfillers te injecteren bij een 16-jarige.

 

Dat de artsen 16-jarigen zouden behandelen, blijkt uit een test van Kassa. Beroepsorganisaties die toezien op de kwaliteit van de klinieken, hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar. En volgens Helga van den Elzen is dit niet voor niets: ‘De reden hiervoor is dat je lichaam volgroeid moet zijn, èn dat je in staat moet zijn een weloverwogen beslissing te nemen. Of het nu om lipfillers gaat of om een borstvergroting.’


De minimumleeftijd voor een cosmetische ingreep zonder medische noodzaak is volgens de wet 18 jaar. De enige uitzondering op deze leeftijdsgrens is als er een medische indicatie is, bijvoorbeeld bij flaporen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op de naleving van deze leeftijdsgrens. Alle artsen die in de cosmetische sector werkzaam zijn – of ze nu zijn aangesloten bij een beroepsvereniging of niet – moeten zich aan deze leeftijdsgrens houden. Kassa deed een steekproef en stuurde een 16-jarig meisje – in navolging van de Amerikaanse tv-persoonlijkheid Kylie Jenner - langs zes cosmetisch artsen voor lipfillers. De resultaten waren schokkend. Drie van de zes artsen waren bereid om lipfillers bij het 16-jarige meisje te injecteren. Dus de helft van de klinieken waar Kassa langs is geweest – met een 16-jarige en een redacteur met een verborgen camera – gaven aan bereid te zijn zich niet aan die norm te houden. Een van de artsen kwam zelfs aan huis langs om een behandeling uit te voeren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet de resultaten van de steekproef als een serieus signaal en gaat verder onderzoek uitvoeren.

Volgens Helga van den Elzen – haar kliniek is lid van de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) – zouden alle klinieken in Nederland moeten voldoen aan deze zeer strenge eisen. Want het ZKN-keurmerk krijgen klinieken niet zomaar. Marissa de Jong-Krul, manager Communicatie van de ZKN: ‘De onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa en LRQA (Lloyds) toetsen jaarlijks de klinieken. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake (voorlichting aan de patiënt, o.a. over de voorwaarden van de behandeling), de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst.’

Volgens Marissa dienen ZKN-keurmerk klinieken de beroepsnormen te volgen. Marissa: ‘Onderdeel van de medische norm is dat er geen cosmetische ingrepen bij kinderen worden uitgevoerd. De medisch specialisten die werkzaam zijn bij een ZKN-keurmerk kliniek worden gevisiteerd door de kwaliteitsvisitatiecommissie van de beroepsgroep. Die toetst ook op het volgen van de beroepsnormen.

Wij helpen je in elke situatie grip te krijgen op de impact die je maakt!

Bel ons op 035 699 15 15 of