Beste kliniek aldus Weekblad Elsevier 2019

‘Als beste beoordeeld.’ Dat logo heeft Weekblad Elsevier achter onze naam geplakt, na haar grote, jaarlijkse onderzoek naar de zorgkwaliteit van particuliere klinieken. Wederom een kroon op ons werk!

Vorig jaar zaten we ook al bij ‘de voorhoede’, zoals Elsevier dat noemde. Dit jaar zijn we vergeleken met 73 klinieken. Elsevier heeft hiervoor de gegevens geanalyseerd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorg instituut Nederland. Aan slechts vijf verschillende namen is het logo ‘Als beste beoordeeld’ gegeven. De Elzen Kliniek scoort dus ver boven het landelijke gemiddelde. Dat is goed om te weten, toch?

  • Het is veilig om u te laten behandelen bij de Elzen Kliniek
  • De Elzen Kliniek heeft het belangrijke ZKN keurmerk
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg vertrouwt de Elzen Kliniek

Kwaliteitsproducten
Bij het onderzoek is gefocust op organisatie en uitvoering. Organisatie betekent bijvoorbeeld: is de zorg goed geregeld, worden patiëntendossiers goed bijgehouden en zijn functioneringsgesprekken met de medische specialisten goed geregeld? Bij de uitvoering gaat het er om of patiënten hun medicijnen op tijd krijgen, of pijn wordt gemeten en of u snel terecht kunt, mocht er sprake zijn van extra klachten. Dat zit dus allemaal goed bij de Elzen Kliniek.

Veiligheid
Ook bij dit onderzoek werd er extra gelet op veiligheid. Uiteraard gebruiken we uitsluitend kwaliteitsproducten waarvan de veiligheid en de effectiviteit zijn bewezen. Onze nazorg is goed geregeld en in geval van nood zijn wij 24/7 beschikbaar.
En onze unieke methode, de Tipping Point Approach™ maakt ons anders dan de rest van de onderzochte klinieken. De extra veiligheid die onze kliniek hiermee biedt, is de voorspelbare uitkomst van de behandeling. U hoeft niet bang te zijn dat u er anders uit gaat zien. Dat is ook de reden waarom Dr. Helga van den Elzen gevraagd is een belangrijke rol te spelen bij research in het Erasmus MC. Zij heeft in 25 jaar bijna 40.000 behandelingen uitgevoerd bij ruim 5.000 cliënten. 

Uw rechten
Het onderzoek onderstreept net als vorig jaar hoe essentieel het keurmerk is van de ZKN, de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland. Hiermee garanderen we dat uw rechten goed gewaarborgd zijn, dat het functioneren van medisch specialisten wordt beoordeeld, dat onze ruimten en apparatuur hygiënisch en safe zijn en dat onze medicatie veilig is. Klinieken met dit keurmerk scoren beduidend hoger. Toch blijkt dat slechts 24 van de 74 klinieken dit keurmerk hebben. Wij hebben het al ruim tien jaar.

U staat op nummer 1
Onze cliënten gaven ons een 9,6 als het gaat om kliniekervaring. Nu wordt onze kwaliteit wederom door officiële instanties bevestigd. Zo ziet u, u staat als cliënt op nummer één. Daar zijn we trots op. Bij onderzoek van onafhankelijke kliniekervaringen hebben we het predicaat GEWELDIG gekregen, met een door gebruikers gewaardeerde 8,8 als cijfer. Wij zijn bij de Elzen Kliniek extra blij, want we doen het niet alleen goed op papier, maar ook in de dagelijkse praktijk.

Benieuwd naar uw eigen persoonlijke plan?

Elzen kliniek logo