Kwaliteit en veiligheid

Deskundigheid en een natuurlijk resultaat


 

Zekerheid, veiligheid en kwaliteit

De kwaliteit van klinieken voor cosmetische chirurgie is de laatste tijd voortdurend in het nieuws. Vanzelfsprekend voldoen al onze behandelingsfaciliteiten aan de eisen die hiervoor door de overheid worden gesteld en houdt de Elzen Kliniek zich aan de voor haar relevante wetgeving. Alle behandelingsfaciliteiten, -materialen en middelen voldoen aan de strenge eisen die de inspectie voor de Volksgezondheid stelt. Bovendien verplicht de Kwaliteitswet Zorginstellingen om systematisch en structureel aandacht te hebben voor kwaliteit.

Kwaliteit is meer

Kwaliteit zit in veel aspecten. Zo nemen wij bijvoorbeeld ruim de tijd voor het consult en de behandeling en geven wij deskundig en realistisch advies over de behandeling en het te verwachten resultaat. Ook bespreken wij de alternatieven voor een behandeling tijdens een consult. Kwaliteit zit ook in ervaring. Dr. Helga van den Elzen is gepromoveerd tot Doctor in de Geneeskunde en heeft 20 jaar ervaring op het gebied van cosmetische geneeskunde en inspuitingen. Zij heeft zich volledig gespecialiseerd in injectables en mag een autoriteit worden genoemd op dit gebied.

Elke medische handeling brengt een risico met zich mee. De Elzen Kliniek stelt zich ten doel risico's tot een minimum te beperken. Enerzijds door een professionele handelwijze, waarbij voorop staat dat elke behandeling medisch verantwoord moet zijn.

Anderzijds door respect voor uw wensen, ongeacht of u man, vrouw, 20 of 80 bent. Het consult wordt altijd verzorgd door de arts die u ook zal behandelen, zodat u weet dat u in vertrouwde handen bent. Wij plannen altijd een controle-afspraak, zodat wij de kwaliteit van ons werk en uw tevredenheid daarover kunnen toetsen. Ook dit gebeurt door dezelfde arts. Om de kwaliteitszorg optimaal te houden, maken wij gebruik van kwaliteitsmetingen in de vorm van clientenquetes en risico-inventarisaties en evaluaties binnen het veiligheidsmanagementsysteem. Hierop wordt door de verschillende keurmerken (ZKN, NVCG) toezicht gehouden. Ervaring, professionaliteit en betrouwbaarheid zorgen ervoor dat de Elzen Kliniek u hoogstaande kwaliteit en een mooi en veilig resultaat kan bieden.

Wet beroepen individuele gezondheidszorg

De wet BIG stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. Uiteraard zijn onze artsen en verpleegkundigen allemaal geregistreerd binnen deze wet.

Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is één van de meest belangrijke. De arts is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.

Goed opgeleid en ervaren team

De medewerkers van de Elzen Kliniek hebben allen relevante opleidingen genoten en beschikken over benodigde registraties en diploma’s. Voor alle medewerkers van de Elzen Kliniek geldt dat hun kennis en kunde voortdurend up-to-date wordt gehouden door nascholing en klinische lessen. De artsen in de kliniek blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op hun vakgebied door het bijwonen van nationale en internationale congressen, workshops en deelname aan specifieke trainingen.

Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde

De artsen van de Elzen Kliniek zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). De NVCG heeft als doelstelling te waken over de professionaliteit en kwaliteit van haar leden. Alle volwaardige leden voldoen aan de door de vereniging gestelde kwaliteitseisen.

ZKN

Gezondheid is een groot goed. Wie vrijwillig een medische ingreep wil ondergaan, wil vanzelfsprekend ook de best denkbare behandeling. De klinieken die aangesloten zijn bij de ZKN(Zelfstandige Klinieken Nederland), kenmerken zich door een bedrijfsmatige aanpak zonder bureaucratie. Klantvriendelijkheid, kwaliteit, efficiency en marktgerichtheid zijn de basisprincipes.

Privacyreglement

De Elzen Kliniek respecteert de privacy van al haar cliënten, alsook de gebruikers van de internetsite. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons geeft altijd strikt vertrouwelijk. Ook zullen wij in overeenstemming met uw wensen daarmee omgaan. Bij uw bezoek aan onze kliniek of internetsite kunnen uw gegevens op verschillende manieren worden geregistreerd, zoals in uw medisch dossier of via het door u ingevulde contactformulier. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor eigen gebruik en voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden. Alle informatie wordt opgeslagen in onze beveiligde databases.

Alle voor- en nafoto's die u op onze internetsite ziet, zijn van cliënten van de Elzen Kliniek en zijn geplaatst met hun nadrukkelijke toestemming. Download ons volledige privacyreglement.

Uw mening telt

De Elzen Kliniek vindt uw veiligheid en de kwaliteit van de aan u geleverde zorg zeer belangrijk. Wij nodigen u daarom uit met ons mee te denken over hoe onze dienstverlening nog beter kan. Heeft u een idee, klacht of aanbeveling laat het ons weten tijdens uw bezoek aan de kliniek of via 035 699 15 15 of e-mail. We zorgen ervoor dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft.

Wij helpen je in elke situatie grip te krijgen op de impact die je maakt!

Bel ons op 035 699 15 15 of