Uw veiligheid

Veiligheid boven alles

“Ik voel me hier altijd veilig” is een uitspraak die de meeste van onze cliënten doen in een recent onderzoek. Een uitspraak waar wij trots op zijn. Uw veiligheid staat immers boven alles.

Wij realiseren ons als geen ander dat het hier nog steeds gaat om een medische behandeling. Dat betekent dat wij er alles aan doen in systemen en protocollen om uw veiligheid te waarborgen. En dat doen wij al 15 jaar met bijna 40.000 behandelingen en ruim 5.000 tevreden cliënten. Voor uw veiligheid hebben wij alle registraties, certificeringen, diploma’s die van belang zijn. Hieronder kunt u lezen over deze registraties.

BIG-registratie

Met deze registratie BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is de branche op de goede weg. Zo worden professionele behandelaren onderscheiden van onprofessionele. Het geeft namelijk aan wat een zorgverlener kan en mag. Kijk dus altijd of de artsen en verpleegkundigen van uw kliniek een BIG registratie hebben.

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen.

Wij werken louter en alleen met BIG-geregistreerde artsen en verpleegkundigen.

BIG-registratie

Met deze registratie BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is de branche op de goede weg. Zo worden professionele behandelaren onderscheiden van onprofessionele. Het geeft namelijk aan wat een zorgverlener kan en mag. Kijk dus altijd of de artsen en verpleegkundigen van uw kliniek een BIG registratie hebben.

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen.

Wij werken louter en alleen met BIG-geregistreerde artsen en verpleegkundigen.

ZKN Keurmerk

Sinds jaar en dag zijn wij in het bezit van het ZKN-keurmerk. Dit is het keurmerk van de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland. Dit keurmerk garandeert dat de kwaliteit van de kliniek hoog is en dat ook blijft. Het ZKN-keurmerk krijgen klinieken niet zomaar. Sterker nog, er zijn in Nederland in onze gespecialiseerde branche slechts enkele klinieken die hieraan voldoen.

Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden de behandelingen, de veiligheid (ook van de apparatuur), de infectiepreventie, de wachttijden, de nazorg en de klanttevredenheid getoetst.

ZKN Keurmerk

Sinds jaar en dag zijn wij in het bezit van het ZKN-keurmerk. Dit is het keurmerk van de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland. Dit keurmerk garandeert dat de kwaliteit van de kliniek hoog is en dat ook blijft. Het ZKN-keurmerk krijgen klinieken niet zomaar. Sterker nog, er zijn in Nederland in onze gespecialiseerde branche slechts enkele klinieken die hieraan voldoen.

Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden de behandelingen, de veiligheid (ook van de apparatuur), de infectiepreventie, de wachttijden, de nazorg en de klanttevredenheid getoetst.

NVCG

De Elzen Kliniek is lid van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde, kortweg NVCG. Dit is een van overheidswege erkende wetenschappelijke beroepsvereniging voor artsen die gespecialiseerd zijn in de cosmetische geneeskunde met nadruk op kleine verrichtingen.

NVCG

De Elzen Kliniek is lid van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde, kortweg NVCG. Dit is een van overheidswege erkende wetenschappelijke beroepsvereniging voor artsen die gespecialiseerd zijn in de cosmetische geneeskunde met nadruk op kleine verrichtingen.

Cosmetisch Arts KNMG, uniek in de Elzen Kliniek

Van de 82 gecertificeerde cosmetische artsen behoort dr. Helga van den Elzen met vier andere praktiserende artsen in Nederland tot de langst gecertificeerde ‘cosmetisch artsen KNMG’ met een 15-jarig lidmaatschap. Deze titel is vanaf 1 juli een beschermde titel. Cosmetische Geneeskunde is een erkende medische discipline in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarmee is het duidelijk of een arts aantoonbaar bekwaam en opgeleid is in de cosmetische geneeskunde. Deze titel wordt gesteund door het ministerie van VWS. Een belangrijke stap richting het veiliger en betrouwbaarder maken van onze branche.

Cosmetisch Arts KNMG, uniek in de Elzen Kliniek

Van de 82 gecertificeerde cosmetische artsen behoort dr. Helga van den Elzen met vier andere praktiserende artsen in Nederland tot de langst gecertificeerde ‘cosmetisch artsen KNMG’ met een 15-jarig lidmaatschap. Deze titel is vanaf 1 juli een beschermde titel. Cosmetische Geneeskunde is een erkende medische discipline in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarmee is het duidelijk of een arts aantoonbaar bekwaam en opgeleid is in de cosmetische geneeskunde. Deze titel wordt gesteund door het ministerie van VWS. Een belangrijke stap richting het veiliger en betrouwbaarder maken van onze branche.

Benieuwd naar uw eigen persoonlijke plan?