Voor het 4e jaar op rij Beste Kliniek door Elsevier 2021

Elsevier Weekblad heeft in de nieuwste uitgave van het jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van particuliere klinieken, voor de 4e keer op rij de Elzen Kliniek het stempel ‘als beste beoordeeld’ gegeven. Dat is een kroon op ons werk en een ontzettend compliment voor ons team.

In het onderzoek Beste Klinieken van EW onderzoekt Elsevier Weekblad de mate waarin particuliere klinieken voldoen aan de basisvoorwaarden of goede en veilige zorg verleend kan worden ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
Voor de analyse is dit jaar gebruik gemaakt van 223 indicatoren die klinieken jaarlijks verplicht moeten aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

In het onderzoek zijn 67 klinieken opgenomen die vallen onder ‘plastisch chirurgie – rimpelvullers’. En wij zijn één van de 3 klinieken die de maximale score behaalden. Daarover vertellen we u graag meer.

Het eindoordeel voor de Elzen Kliniek is 4 bollen, de maximaal te behalen score. De Elzen Kliniek steekt dus met kop en schouders boven de rest van Nederland uit.

Veiligheid

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek van Elsevier Weekblad bekijkt of klinieken veilige zorg verlenen. De Elzen Kliniek scoort hierop wederom de hoogste score.

Wij letten dagelijks op je veiligheid. We gebruiken uitsluitend kwaliteitsproducten waarvan de veiligheid en de effectiviteit zijn bewezen. Onze nazorg is goed geregeld en in geval van nood zijn wij 24/7 beschikbaar.

Daarnaast maakt onze unieke Tipping Point Approach™ ons anders dan de rest van de onderzochte klinieken. De extra veiligheid die onze kliniek hiermee biedt, is de voorspelbare uitkomst van de behandeling. Je hoeft niet bang te zijn dat u er anders uit gaat zien. Wij spelen om die reden ook een belangrijke rol te bij research in het Erasmus MC.

Elzen Kliniek bezit ZKN-keurmerk

Om de kwaliteit op peil te houden heeft de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) een keurmerk in het leven geroepen. Dit ZKN-keurmerk krijgt een kliniek pas als deze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Deze eisen worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke instantie. Het keurmerk garandeert dat jouw rechten goed gewaarborgd zijn, dat het functioneren van onze medisch specialisten wordt beoordeeld, dat onze ruimtes en apparatuur hygiënisch en veilig zijn en dat onze medicatie aan de hoogste eisen voldoet. Volgens ZKN is het voor patiënten dan ook zinvol om te kijken of een kliniek over dit keurmerk beschikt.

Wij zijn de enige in injectables gespecialiseerde kliniek in Nederland met het ZKN-keurmerk. Wij beschikken zelfs al 13 opeenvolgende jaren over het ZKN-keurmerk.

Uit het onderzoek van Elsevier Weekblad van dit jaar blijkt dat ZKN-klinieken relatief vaker de maximale score halen: 25% van de ZKN-leden tegenover 16% van de niet-ZKN-leden.

Jij blijft bij ons nummer 1

In de Landelijke Klinieken Monitor gaven onze cliënten ons al een 9,2 als het gaat om kliniekervaringen. Nu wordt onze kwaliteit wederom door officiële instanties bevestigd.
Het hele team van de Elzen Kliniek is enorm trots, en gaat gewoon door om in de dagelijkse praktijk deze prachtige score steeds weer opnieuw waar te maken voor jou. Want jij staat bij ons altijd op nummer één.

Deel dit artikel met je omgeving!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Andere artikelen...

Ontdek hoe het verouderingsproces van jouw gezicht werkt

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang een deel van het boek ‘Mooi om waar te zijn’ van dokter Helga, waarin zij het verouderingsproces van het gezicht alsook de maakbaarheid van schoonheid en uitstraling bespreekt.

Boek afspraak