Jouw veiligheid

Veiligheid boven alles

“Ik voel me hier altijd veilig” is een uitspraak die de meeste van onze cliënten doen in een recent onderzoek. Een uitspraak waar wij trots op zijn. Veiligheid van onze cliënten staat immers boven alles.

Wij realiseren ons als geen ander dat het hier nog steeds gaat om een medische behandeling. Dat betekent dat wij er alles aan doen in systemen en protocollen om jouw veiligheid te waarborgen. En dat doen wij al 15 jaar met bijna 60.000 behandelingen en duizenden tevreden cliënten. Voor jouw veiligheid hebben wij alle registraties, certificeringen, diploma’s die van belang zijn. Hieronder kun je lezen over deze registraties.

BIG-registration

Met deze registratie BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is de branche op de goede weg. Zo worden professionele behandelaren onderscheiden van onprofessionele. Het geeft namelijk aan wat een zorgverlener kan en mag. Kijk dus altijd of de artsen en verpleegkundigen van jouw kliniek een BIG registratie hebben.

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen.

Wij werken enkel en alleen met BIG-geregistreerde artsen en verpleegkundigen.

 

Voor meer informatie, ga naar bigregister.nl

 

 

ZKN Keurmerk

Sinds jaar en dag zijn wij in het bezit van het ZKN-keurmerk. Dit is het keurmerk van de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland. Dit keurmerk garandeert dat de kwaliteit van de kliniek hoog is en dat ook blijft. Het ZKN-keurmerk krijgen klinieken niet zomaar. Sterker nog, er zijn in Nederland in onze gespecialiseerde branche slechts enkele klinieken die hieraan voldoen.

Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden de behandelingen, de veiligheid (ook van de apparatuur), de infectiepreventie, de wachttijden, de nazorg en de klanttevredenheid getoetst.

 

Voor meer informatie, ga naar zkn.nl

 

 

NVCG

De Elzen Kliniek is lid van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde, kortweg NVCG. Dit is een van overheidswege erkende wetenschappelijke beroepsvereniging voor artsen die gespecialiseerd zijn in de cosmetische geneeskunde met nadruk op kleine verrichtingen.

 

Voor meer informatie, ga naar nvcg.nl

 

 

Cosmetisch Arts KNMG, uniek in de Elzen Kliniek

Van de 82 gecertificeerde cosmetische artsen behoort dr. Helga van den Elzen met vier andere praktiserende artsen in Nederland tot de langst gecertificeerde ‘cosmetisch artsen KNMG’ met een 15-jarig lidmaatschap. Deze titel is vanaf 1 juli een beschermde titel. Cosmetische Geneeskunde is een erkende medische discipline in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarmee is het duidelijk of een arts aantoonbaar bekwaam en opgeleid is in de cosmetische geneeskunde. Deze titel wordt gesteund door het ministerie van VWS. Een belangrijke stap richting het veiliger en betrouwbaarder maken van onze branche.

 

Voor meer informatie, ga naar knmg.nl

 

 

Deel dit artikel met je omgeving!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Andere artikelen...

Ontdek hoe het verouderingsproces van jouw gezicht werkt

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang een deel van het boek ‘Mooi om waar te zijn’ van dokter Helga, waarin zij het verouderingsproces van het gezicht alsook de maakbaarheid van schoonheid en uitstraling bespreekt.

Boek afspraak