Elzen Kliniek stopt met lipolyse behandelingen


Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid heeft een rapport gepubliceerd waarin staat dat lipolyse met het product Lipostabil niet veilig is. Met lipolyse injecties verdwijnen kleine en plaatselijke vetophopingen.


Het product Lipostabil is in Nederland niet verkrijgbaar en is dan ook nooit door de Elzen Kliniek gebruikt voor lipolyse behandelingen. Omdat veiligheid in onze kliniek voorop staat en wij het rapport zeer serieus nemen, hebben we besloten vooralsnog geen lipolyse behandelingen meer uit te voeren.

Wij helpen je in elke situatie grip te krijgen op de impact die je maakt!

Bel ons op 035 699 15 15 of