Had Oprah Frans Weekers kunnen redden?


Met facial management, meer impact

29 januari 2014. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) is gevallen. De algemene opinie is dat Weekers zijn zaakjes niet goed op orde had. Als dat al zo is, ligt de beleidsbepalende en uitvoerende verantwoordelijkheid daarvoor bij het ambtenaren apparaat. Weekers belangrijkste verantwoordelijkheid was om draagvlak te creëren voor het beleid. Cruciaal is daarbij dat de boodschap helder en daadkrachtig wordt uitgedragen naar de buitenwereld. Juist als politicus. En zeker als je het beeld, van een staatssecretaris die de boel niet meer onder controle heeft, moet ombuigen. Dat dit niet goed ging heeft iedereen kunnen zien bij het paniekerig bladeren door de papieren op zijn katheder. Maar wat de meeste mensen ontging was zijn zwakke en incongruente gezichtscommunicatie, oftewel zijn facial management. Essentieel, want de vorm, mimiek en stand van je gezicht bepaalt niet alleen je uitstraling maar ook je non-verbale attitude (houding, intonatie en kracht stem). Weekers was zich hier duidelijk niet van bewust.

Kaaklijn

Wat over gegeneraliseerd, kun je stellen dat Weekers een zwakke kaaklijn heeft. Oosterhof en Todorov (2008) tonen wetenschappelijk aan dat een zwakke kaaklijn  (onbewust) wordt geassocieerd met weinig kracht, onderdanigheid en een laag testosteron gehalte. Zich hiervan bewust, zou hij dus al meer aan kracht winnen als hij zijn kin verder naar voren zou steken en daardoor een meer prononcerende kaaklijn creëert. Maar hij doet het tegenovergestelde, waardoor hij een verdedigende indruk maakt en nog minder dominantie uitstraalt. Het gevolg is ook dat zijn strottenhoofd naar beneden wordt gedrukt, waardoor zijn stem aan kracht verliest: het stemvolume gaat automatisch naar beneden. Dat samen met het onrustige non-verbale gedrag en de teruggetrokken houding van zijn hoofd creëert een onzekere, onderdanige uitstraling. En ontkracht zijn boodschap.

Kracht van een lach

Je kop bepaalt alles. En zeker in de politiek. Zoals reeds eerder vermeldt, schortte het ook aan congruentie in de uitstraling. Bij Weekers werden tegenstrijdige signalen afgegeven in zijn expressie. Een belangrijk aspect daarbij is de lach. Ons onbewuste is ook erg sterk in het herkennen van een echte lach, de zogeheten Duchenne Lach. Een Duchenne lach is een natuurlijk samenspel van zowel de zygomatic major muscle (die zorgt voor het optrekken van de mondhoeken) en de orbicularis oculi spier (optrekken van jukbeenderen en vorming kraaienpootjes bij de ogen) Bij een nep-Duchenne lach wordt alleen de zygomatic spier opgetrokken. En die was bij Weekers duidelijk waar te nemen. Daarmee gaf hij onbewust een inconsistent en daarmee onzeker signaal. Het gebrek aan symmetrie van de expressie maakte zijn conflicterende emoties op het gezicht zichtbaar.

Oprah’s wijze les

Ook Oprah heeft een zwakke kaaklijn, maar ze is getraind om dat op zijn gunstigst in te zetten. Hoe? Als Oprah een duidelijk statement wil maken zet zij haar kin altijd naar voren waarmee haar contouren duidelijker worden. Wil ze haar empathie laten blijken, trekt ze haar kin juist terug. En over haar lach, Oprah lacht alleen oprecht omdat zij zich heel bewust is van de miljoenen mensen die elke emotie van haar gezicht af willen lezen. Ze maakt optimaal gebruik van haar natuurlijke gezichtsvorm, haar consistente gezichtsexpressie en uiteraard wat praktische facial management technieken. Wellicht had Oprah Weekers kunnen redden.

Wij helpen je in elke situatie grip te krijgen op de impact die je maakt!

Bel ons op 035 699 15 15 of